Browse All

An Indian Horse Dance
Kills Two (Nupa Kte), 1869-1 …
print
1938
Buffalo Dance
Quintana, Ben (Ha A Tee), 19 …
print
1950
Buffalo Dance
Roybal, Alphonso (Cattail Bi …
print
1932
Buffalo Dance Figures
Herrera, Velino Shije (Ma Pe …
print
1932
Buffalo Dancer
Gonzales, Louis (Medicine Mo …
print
1950
Buffalo Dancer
Martinez, Julian (Coming Of …
print
1950
Buffalo Dancer
Riddles, Leonard (Black Moon …
print
1950
Hunters' or Deer Dance
Roybal, Alphonso (Cattail Bi …
print
1932
Male and Female Figures from …
Pena, Jose Encarnacion (Fros …
print
1932
Sun Dance Ritual
Silverhorn, James (Haungooah …
print
1938
Taos Buffalo Dancers
Mirabel, Vicente (Dancing Bo …
print
1950
Tesuque Buffalo Dance
Vigil, Thomas (Summer Mounta …
print
1950
Three Young Warriors
Poodry, C. Earl (Fish In Wat …
print
1950
Two Horsemen
Bosin, Blackbear (Blackbear …
print
1950