Browse All : alternate

Printer Friendly
1-6 of 6
     
     
Edington Mound
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Edington Mound
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
Elizabethtown Mound (Hamilto…
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Elizabethtown Mound (Hamilton County, Ohio)
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
Grave Creek Mound (Moundsvil…
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Grave Creek Mound (Moundsville, West Virginia)
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
Kern Effigies (Warren County…
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Kern Effigies (Warren County, Ohio)
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
Kern Effigies (Warren County…
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Kern Effigies (Warren County, Ohio)
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
Kern Effigies (Warren County…
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Kern Effigies (Warren County, Ohio)
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
1-6 of 6