Browse All

An Indian Horse Dance
Kills Two (Nupa Kte), 1869-1 …
1938
print
Buffalo Dance
Quintana, Ben (Ha A Tee), 19 …
1950
print
Buffalo Dance
Roybal, Alphonso (Cattail Bi …
1932
print
Buffalo Dance Figures
Herrera, Velino Shije (Ma Pe …
1932
print
Buffalo Dancer
Gonzales, Louis (Medicine Mo …
1950
print
Buffalo Dancer
Martinez, Julian (Coming Of …
1950
print
Buffalo Dancer
Riddles, Leonard (Black Moon …
1950
print
Hunters' or Deer Dance
Roybal, Alphonso (Cattail Bi …
1932
print
Male and Female Figures from …
Pena, Jose Encarnacion (Fros …
1932
print
Sun Dance Ritual
Silverhorn, James (Haungooah …
1938
print
Taos Buffalo Dancers
Mirabel, Vicente (Dancing Bo …
1950
print
Tesuque Buffalo Dance
Vigil, Thomas (Summer Mounta …
1950
print
Three Young Warriors
Poodry, C. Earl (Fish In Wat …
1950
print
Two Horsemen
Bosin, Blackbear (Blackbear …
1950
print